Bačkov

První zmínka o obci je z 16. října 1307, kdy obec nabyl benediktinský klášter ve Vilémově. V některých písemných památkách předhusitské doby se uvádí jméno vladyků z Bačkova, je tedy pravděpodobné, že zde již tehdy stávala tvrz. Bačkov v té době náležel pod správu hradu ve Smrdově (nyní Sázavka). Majitelé panství se střídali po krátké době, snad jen rod Trčků z Lípy stojí za zmínku, vlastnil Bačkov jako součást světelského panství od roku 1429 až do 1636. Koncem 18. století, kolem roku 1787, nechal tehdejší majitel Jan Heřman z Herrnritu postavit na základech staré tvrze zámek. Název vznikl přivlastňovací příponou -ov z osobního jména Baček.

Kaple

Kaplička se nachází v polích nad obcí.

číst dále

Pomník pruského vojáka

Pomník byl postaven na památku pruského poručíka, který zde zemřel v době prusko – rakouské války a…

číst dále

Památná lípa

Památná lípa uprostřed obce pod návsí.

číst dále

Křížek

Kamenný křížek.

číst dále