Břevnice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351, kdy Čeněk z Lipé směnil s německobrodským měšťanem Thunlinem ves Hrzebnicz (původní název obce). V 18. století ves náležela k rozsochateckému panství. Roku 1873 se stalo vlastníkem město Německý Brod, a to roku 1896 velkostatek prodalo Jindřichovi a Karlovi Battistům. ++V lesích severně od obce se nachází volně přístupná zřícenina hradu Ronovec, kde návštěvníci uvidí zbytky obvodových zdí, hradních příkopů a valů.

Hrad Ronovec

Hrad Ronovec se původně jmenoval Sommerburg (Letní hrad). Hrad se nachází na odbočce ze žluté…

číst dále

Barokní zámek

Zakladatelem barokního zámečku z konce 18. století je Prokop Vilibald Čermák. Zámek se nachází na…

číst dále

Kamenný kříž

Kamenný barokní kříž z roku 1760 s iniciálami J. K. (Jan Kudela) se symbolickým znázorněním Krista.…

číst dále

Křížek

Křížek nese nápis: Pochválen buď pán Ježíš Kristus.

číst dále