Chrtníč

Obec prvně zmiňována r. 1391 v majetku vilémovského kláštera benediktinů. Při západním okraji se nachází samota Radinov (Radoňov) na místě zaniklé tvrze. Tvrz Radoňov připadla roku 1417 jako dědictví Janovi ze Chlumu. Ves, původně nazývaná Chrtnice, patřila k vilémovskému klášteru. Jméno obce se vyvíjelo od Chrtníky, Chrtnice ž k současnému názvu obce Chrtníč.

Památník

Památník z roku 1938.

číst dále

Křížek

Křížek u autobusové zastávky.

číst dále

Křížek

Křížek u kapličky.

číst dále

Filiální kostel sv. Bartoloměje v Radinově

Hřbitovní kostel sv. Bartoloměje vznikl patrně jako šlechtický kostel při tvrzi. Jako farní se…

číst dále