Číhošť

První doložená zmínka o vsi Číhošť pochází z roku 1347. V této době je již také připomínán kostel Nanebevzetí Panny Marie, uváděný v roce 1350 jako farní kostel v děkanátu německobrodském. Roku 1578 bylo zdejší panství připojeno k Ledči, jejímž majitelem byl Jaroslav Trčka z Lípy. Od té doby byla Číhošť nedílnou součástí panství ledečského, podobně jako například obec Kožlí. Obec proslavil tzv. „Číhošťský zázrak“, dosud nevysvětlený pohyb kříže na hlavním oltáři, ke kterému došlo ve dnech 11. a 25. prosince 1949. V obci byl 22. února 1990 slavnostně odhalen pomník kněze Josefa Toufara, který byl v době Číhošťského zázraku v Číhošti farářem, a kterého agenti StB během „vyšetřování“ události umučili k smrti.

Číhošťský zázrak - psal se rok 1949 a v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá. Století se blížilo ke svému zlomu a do Štědrého dne chybělo 13 dní. Sváteční nálada pomohla číhošťským věřícím ještě citlivěji při bohoslužbách vnímat nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval o celých 45°. Tento jev pozorovalo devatenáct zdejších farníků. Pohyby křížku se opakovaly ještě několik dalších dnů. Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a do Číhoště přijíždělo velké množství věřících i církevních hodnostářů. To však těžko nesl vládnoucí komunistický režim. Byl proto vykonstruován politický proces proti představitelům katolické církve, na jehož konci byla brutální smrt zdejšího faráře. Onen nevysvětlitelný zázrak byl tehdejší StB podsunut zdejšímu faráři Josefu Toufarovi (nar. 14. 7. 1902 v Arnolci u Jihlavy). Byl 28. ledna 1950 zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a mučen. Měl být přinucen k doznání, že při mši manipuloval s křížkem na oltáři. Josef Toufar se nepřiznal a zemřel 25. února 1950 ve věku osmačtyřiceti let. Byl pochován do společného hrobu v Praze Ďáblicích. O zázraku byl natočen dokumentární propagandistický film Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází. Film byl promítán v kinech celé republiky, jen v Číhošti se nesměl promítat. Vesnice Číhošť také zmizela ze všech map, aby se na ni rychleji pozapomnělo. Zásluhou zdejších farníků byl po sametové revoluci odhalen páteru Josefu Toufarovi, ale i dalším stíhaným a mučeným farářům, památník u zdejšího kostela. Zhotovil ho akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi. Slavnostní odhalení památníku se konalo v sobotu 22. září 1990. Mši sloužili biskup ThDr. Karel Otčenášek z Hradce Králové a opat želivského kláštera Vít Tajovský. Odhalení se zúčastnilo přes sedmdesát kněží a přes deset tisíc lidí z celé republiky. Obec byla v tento den plná lidí, jak ještě nikdy ve své historii.

Místní části

1 2

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé připomínán již roku 1350 jako farní kostel. Původně…

číst dále

Pomník

Pomník nese nápis: Ecce homo páter Josef Toufar 14. 7. 1902, 25. 2. 1950. Pomník byl vystaven na…

číst dále

Geografický střed republiky

V katastru obce byl geodeticky zaměřen střed České republiky. Tento bod byl určen několika…

číst dále

Kamenný kříž

Kamenný kříž se nachází u silnice severozápadně od Číhoště ve směru na Zdeslavice.

číst dále

Kaplička

Kaplička se nachází v místní části Hroznětín.

číst dále

1 2