Golčův Jeníkov

První hmatatelné stopy zanechal ve zdejší krajině lid lužických popelnicových polí, který obýval oblast kolem dnešního Golčova Jeníkova v mladší době bronzové. Nejbližší okolí Golčova Jeníkova však bylo osídleno až v průběhu 10. – 11. století. První písemnou zmínku o městečku obsahuje Jarlochův letopis. Olomoucký biskup Jindřich Zdík, vzdělanec a přítel tehdejšího krále Vladislava II., se podle zápisu v kronice chystal slavit Vánoce v Jeníkově. Od konce 14. století patřil Golčův Jeníkov pánům z Chlumu, později náležel k Podhořanům, aby se nakonec znovu vrátil do majetku Slavatů z Chlumu. Počátkem 14. století se ve městě usazují také první Židé. V letech 1461 až 1580 je Jeníkov téměř nepřetržitě v držení Slavatů z Chlumu a Košumberka. Do vlastnictví rodu Robmhápů se město Jeníkov dostává roku 1580 koupí od Albrechta Slavaty z Chlumu a Košumberka. V průběhu třicetileté války bylo město několikrát vypáleno. Roku 1636 daroval císař část původně trčkovského majetku, konkrétně panství Jeníkovské, Martinu Maxmiliánu von und zu der Goltz. Martin Maxmilián, svobodný pán z Goltze, sloužil jako polní zbrojmistr u císařského vojska. Zastával tedy významnou hodnost na úrovni generálské. V Golčově Jeníkově působil v letech 1673-1680 významný český básník a jezuita Bedřich (Fridrich) Bridel. Mezi další významné osobnosti Golčova Jeníkova patří například Stanislav Vydra, Antonín Koniáš, Josef Teichel a Šebestián Šedivý. Roku 1657 odkázali v dědictví Goltzové panství Janu Jetřichu (Dětřichu) Ledebourovi, synovi své sestry. V roce 1672 se Jeníkov dostal do rukou Karla Leopolda hraběte Caretto-Millesimo, později přešel do vlastnictví Kolovratů. Roku 1830 koupila panství Terezie, hraběnka z Trautmannsdorfu, která zřídila v zámeckém areálu moderní pivovar. Roku 1838 prodala panství Bedřichovi, rytíři von Neupauer.

Místní části

1 2 3 4

Kostel sv. Františka Serafinského

Empírový děkanský kostel sv. Františka z let 1827 – 1829 nechal zbudovat hrabě Otto z Herbersteinu…

číst dále

Kostel sv. Markéty

Hřbitovní kostel sv. Markéty nalezneme na kopci jihozápadně od centra města nedaleko od silničního…

číst dále

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov v Golčově Jeníkově je jedním z nejstarších v Čechách a dle historických odhadů byl…

číst dále

Sloup se sochou P. Marie

Sloup se nachází na náměstí T. G. Masaryka a pochází z roku 1880.

číst dále

Pomník padlých I. a II. světové války

Pomník na náměstí T. G. Masaryka.

číst dále

Starý zámek

Zámecký komplex tvoří tři budovy: Nejstarší část představuje Goltzova tvrz, dále se zde nachází…

číst dále

Golčova tvrz

Golčova tvrz, věžovitá pozdně renesanční budova z roku 1653, představuje nejstarší část zámeckého…

číst dále

Děkanství

Děkanství, původně jezuitská rezidence, bylo vybudováno roku 1657. Budova sloužila jezuitům do roku…

číst dále

Základní škola

Základní škola byla založena v roce 1652 hejtmanem panství Šimonem Šanovským. Ve vnitřních…

číst dále

Radnice

První radniční dům založil v Jeníkově již Martin Maxmilián Goltz v 2. polovině 17. století. Z…

číst dále

1 2 3 4