Havlíčkův Brod

U původní osady Brod při Haberské stezce bylo ve 2. polovině 13. století založeno Smilem z Lichtenburka stejnojmenné město. Od doby krále Jana Lucemburského neslo název Německý Brod a teprve po II. světové válce dostalo dnešní název. Brod byl nejprve významným hornickým městem s těžbou stříbra, později se stal centrem řemeslné a zemědělské výroby. Při dobytí Žižkovým husitským vojskem roku 1422, byl Německý Brod zcela zničen. K obnově a rozkvětu došlo především v době, kdy Brod náležel spolu s lipnickým panstvím rodině Trčků z Lípy. Od roku 1637 nesl titul královské město. Městu se nevyhnuly nejrůznější pohromy, povodně a požáry, ani třicetiletá válka a tak zvané morové rány. Od roku 1850 byl Německý Brod sídlem okresního hejtmanství, soudu, berního úřadu a správním centrem s městským úřadem. Rozšířil se zde textilní a bramborářský průmysl, tradici má zdejší mlýn a pivovar. Ani kultura nezůstala pozadu - divadelní ochotníci uvedli v roce 1922 vůbec první dramatizaci Haškova Dobrého vojáka Švejka v provedení pražských herců. Město odchovalo a hostilo řadu významných osobností, k nimž patří Jan Václav Stamic, Josef Dobrovský, Bedřich Smetana, Jan Zrzavý, zasadilo se o vytvoření pomníku Tomáše G. Masaryka a Karla Havlíčka Borovského. I dnes podporuje zájmové spolky i kulturní, sportovní a společenské akce, v neposlední řadě tradici hokejové školy, ze které vyšli současní světoznámí trenéři - Josef Augusta a Jaroslav Holík. Od roku 2000 je v Havlíčkově Brodě Střed Evropy. Jeho existence byla objevena v pozůstalosti vědce Járy Cimrmana Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem. Jednu z jeho modifikací můžete obdivovat v Sázavské ulici v podobě obřího trychtýře. Historické centrum města bylo v roce 1990 vyhlášeno městkou památkovou zónou. Jsou zde zachovány zbytky městského opevnění se Štáflovou baštou. Z nejvýznamnějších kulturních památek můžeme dále zmínit Klášter svaté Rodiny, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel Nejsvětější Trojice, Štáflovu chalupu, starou a novou radnici, budovu dnešního muzea či brodské podzemí, které bylo veřejnosti zpřístupněno v roce 2013. V ulicích Horní, Dolní a na Havlíčkově náměstí se dochovalo mnoho zdobných měšťanských domů.

Místní části

1 2 3 4 6 10 15 19

Venkovský dům

Dům představuje typickou ukázku zděné lidové architektury v regionu po polovině 19. století.…

číst dále

Venkovský dům tzv. Štáflova chalupa

Štáflova chalupa je jedna z nejstarších dochovaných lidových staveb. Nejstarší části domu jsou…

číst dále

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dominantou gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie je mohutná gotická věž, která nabízí krásný…

číst dále

Křížek

Křížek před kostelem Nanebevzetí Panny Marie z roku 1840.

číst dále

Mariánský sloup

Na vrcholu sloupu je socha Panny Marie Vítězné a na podstavcích jsou umístěny sochy zemských a…

číst dále

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel byl postaven v letech 1719 – 1720 zásluhou místního děkana Jana Křtitele Seidla. O něco…

číst dále

Kaple sv. Kříže (sv. Grálu)

Architektonicky zajímavá trojboká kaple sv. Kříže je ojedinělou stavbou nejen u nás, ale i ve…

číst dále

Kostel sv. Kateřiny

Původně gotická, mnohokrát přestavovaná, stavba stojí u mostu přes řeku Sázavu. Hornický kostelík,…

číst dále

Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha stojí na místě dnes neznámé starší gotické stavby z 13. století, která byla…

číst dále

1 2 3 4 6 10 15 19