Heřmanice

První zmínka o vsi je k roku 1281, kdy ji koupil od pánů z Lichtenburka vilémovský benediktinský klášter. Majetkem řeholníků z Vilémova pak byly Heřmanice i ve 14. století. Klášterní správa tu navíc měla i příjmy z fary při kostelíku sv. Benedikta, kterou obsazovala svými kněžími. Současně ale stávala ve 14. a 15. století ve vsi zemanská tvrz, jejíž majitelé, pánové z Heřmanic, si činili nárok na část vesnice. I po zániku kláštera v průběhu 1. poloviny 15. století patří Heřmanice k vilémovskému panství. V dalších stoletích za světských držitelů Vilémova byla víska stále majetkem vilémovské vrchnosti. Zmiňovaná tvrz sice v 15. století zanikla, ale nejspíš zde již od 16. století existoval panský dvůr. V roce 1991 byla v obci obnovena samospráva.

Místní části

Křížek

Křížek s lucernou.

číst dále

Zvonice

Na zvonici najdeme nápis Ku cti chvále boží, věnováno občany Bučovickými, L.P. 1897.

číst dále

Kostel sv. Bartoloměje

První zmínka o kostele pochází z roku 1352. K původně gotickému kostelu byla v 17. století v rámci…

číst dále

Křížek

Křížek s nápisem Omnes ultima.

číst dále