Hněvkovice

Obec Hněvkovice je nejstarší obcí na Ledečsku. První písemný doklad o ní je z roku 1262, kdy ji král Přemysl Otakar II. povýšil na tržní ves. Z tohoto roku pochází také první zmínka o farním kostele svatého Bartoloměje, postaveném na okrouhlém návrší u západního okraje vsi. Tento kostel patří mezi nejvýznamnější památky obce. Na jeho zdech byly objeveny gotické fresky, které byly v 90. letech minulého století zrestaurovány. Tyto malby jsou zahrnuty mezi významné památky České republiky. V minulosti byly venkovní zdi kostela natřeny bílou barvou a kostel byl vidět ze širokého okolí a Hněvkovice byly toho času nazývány Bílé Hněvkovice. Na místě dnešního sousedního přízemního domu byla postavena tvrz, kde sídlili scholastikové kapituly. Novější tvrz stála nedaleko kostela v severozápadní části dvora a v 17. století byla přeměněna na sýpku. Hněvkovice přímo sousedí s vodní nádrží Švihov na řece Želivce, která je zásobárnou pitné vody pro hlavní město Prahu.

Místní části

1 2 3

Křížek

Křížek v místní části Budeč z roku 1861.

číst dále

Křížek

Kamenný křížek u silnice z Hněvkovic do Ledče nad Sázavou.

číst dále

Křížek

Křížek stojí u kostela sv. Bartoloměje.

číst dále

Kostel svatého Bartoloměje

Gotický kostel sv. Bartoloměje z poloviny 13. století s vzácnými gotickými freskami a románskými…

číst dále

Bývalá tvrz

Bývalá tvrz z 16. století, později upravena na sýpku.

číst dále

Křížek

Křížek z roku 1897 s nápisem: Pochválen buď Ježíš Kristus, věnováno památce našeho syna.

číst dále

1 2 3