Horní Paseka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1265. Celé katastrální území obce Horní Paseka se nachází v přírodním parku Melechov. U obecního úřadu byla v 90. letech nově vybudována kaplička v místě kapličky původní. Zahrádka u Ledče nad Sázavou byla osmset let staré městečko, které leželo v zátopové oblasti nově budované přehrady na Želivce u Švihova. Mezi lety 1969 až 1972 byla obec zaplavena. Z městečka se dodnes zachovali jen kostel zasvěcený svatému Vítu, socha Bolestné Panny Marie na bývalém náměstí a kamenná kašna z roku 1886. Pomník padlým v první světové válce, který byl rovněž postaven na náměstí v roce 1933, byl přenesen na zdejší hřbitov. V současné době je v Zahrádce jeden trvale obydlený dům. V katastru Horní Paseky se dále nachází poutní místo Křižná studánka s kaplí sv. Víta.

1 2

Křižná studánka

Na úbočí vrchu Šafranice (624 m n. m.), nedaleko bývalé Zahrádky leží poutní místo Křižná studánka,…

číst dále

Kaplička svatého Víta

U kapličky, postavené v roce 1868, se každoročně v srpnu konají poutě pořádané katolickou církví a…

číst dále

Křížek

Křížek z roku 1959 s nápisem: Pochválen buď Ježíš Kristus.

číst dále

Křížek

Křížek z roku 1845 s nápisem: Tento sv. kříž založila Kateřina a Daněk.

číst dále

Křížek

Křížek z roku 1869.

číst dále

Kostel sv. Víta

Jednou z mála staveb, která dodnes stojí z bývalého městečka Zahrádka, je původně románský kostel…

číst dále

Křížek

Z křížku v osadě Zahrádka zbyl pouze kamenný podstavec.

číst dále

Kašna

Kamenná kašna v osadě Zahrádka.

číst dále

Křížek

Křížek s nápisem: Pochválen Pán Ježíš Kristus.

číst dále

Křížek

Kamenný křížek s nápisem: Ku cti a chvále Boží věnovali manželé František a Marie Vondrovi z…

číst dále

1 2