Jilem

Nejstarší zmínku o Jilmu máme z roku 1318, kdy tu žil Martin z Jilmu. Bylo to za vlády Jana Lucemburského. Jan Lucemburský tehdy koupil od pánů z Lichnice Chotěboř a udělil jí městská práva, tedy i právo zřídit městské hradby. Tím podstatně vzrostla nejen bezpečnost města, ale i celého kraje. Po husitských válkách náležel Jilem k panství tupadelskému. To bylo v roce 1464, kdy ho vlastnil Beneš z Tupadel, v roce 1534 byl dvůr v majetku pana Jiříka Břístského z Bříství. Z roku 1536 pak pochází také první zpráva o jilemské tvrzi, kterou Jiříkova manželka Dorota z Dlouhé Vsi po Jiříkově smrti prodala Mikuláši ze Štítného. Jilemská tvrz tehdy stála mezi nynějšími rybníky Nohavkou a Židovnou.

Křížek

Křížek u silnice směr Rankov.

číst dále

Památník z I. sv. války

Na památku padlých v první světové válce nechala obec ve třicátých letech nedaleko kapličky…

číst dále

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaplička na návsi pochází pravděpodobně z roku 1834, její základy nejspíše ze středověku. Do…

číst dále