Knyk

Obec Knyk vznikla jako zemědělská obec ve čtrnáctém století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1472. Obec má dvě místní části - Knyk a Český Dvůr. Najdeme zde dvě kapličky, z nichž ta Českodvorská je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, a mnoho křížků.

Místní části

1 2

Křížek

Z křížku v místní části Český Dvůr zbyla pouze základová patka.

číst dále

Smírčí kříž

Křížek s nápisem: Ke cti a chvále Boží.

číst dále

Českodvorská kaplička

Českodvorská kaplička z roku 1903. V roce 2003 obec provedla rekonstrukci kapličky do současné…

číst dále

Křížek se zvoničkou

Křížek s nápisem: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

číst dále

Křížek

Křížek v osadě Kotlasův Dvůr s letopočtem 1806.

číst dále

1 2