Kunemil

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1310. Najdeme zde památnou lípu, pomníky padlým v I. a II. světové válce a dva křížky.

Památná lípa

Torzo památné lípy vysazené u příležitosti 100. výročí zrušení roboty.

číst dále

Pomník padlým v I. světové válce

Pomník padlým v I. světové válce 1914-1918 se jmény padlých.

číst dále

Pomník padlým v II. světové válce

Pomník padlým v II. světové válce s nápisem T. G. Masaryk, Dr. Ed. Beneš, A. Švehla, Na paměť 20…

číst dále

Křížek

Kamenný kříž se sochou Krista, letopočtem 1845 a s nápisem: INRI.

číst dále