Kyjov

Jméno obce Kyjov vzniklo odvozením od slova Kyj (dřevěná palice používaná jako zbraň). První písemné zmínky o obci Kyjov sahají až do roku 1351. Kyjov ale pravděpodobně vznikl již při rozsáhlém osídlování této oblasti zhruba po roce 1250. Obec náležela po tři století k Ronoveckému panství. Z kulturních zajímavostí zde najdeme venkovskou usedlost, která je zapsána na seznamu kulturních památek ČR, kapličku a několik křížků.

Křížek

Litinový křížek s nápisem: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Kyjov 1879-2001.

číst dále

Křížek

Kamenný křížek.

číst dále

Zvonička

Dřevěná zvonička v osadě Dvorce.

číst dále