Ledeč nad Sázavou

Obec na obou březích řeky je poprvé připomínána v letech 1181-1186 a na město byla povýšena roku 1562. Jméno města je zřejmě odvozeno od staroslovanského slova „ladina“, což znamená krajinu ležící ladem, možná je i verze od slova „léč“, to jest líčit na zvěř v lesích. První písemná zmínka o obci pochází z 12. století, kdy se uvádí vladyka z Ledče. Za celá další století se na zdejším panství vystřídala řada významných i méně známých rodů. Z nich je třeba zvlášť připomenout rod Ledečských z Říčan, který se velkou měrou zasloužil o přidělení městského znaku a rovněž o přidělení městských práv v polovině 16. století. Dominantní Ledečský hrad na skále nad řekou byl založen v 13. století, rozšířen na renesanční zámek roku 1556 a barokně přestavěn v 17. a 18. století. V roce 1879 hrad vyhořel.

V sousedství hradu se nachází barokní Thunovský letohrádek z let 1689-1691, který je nyní soukromým majetkem. Historické jádro města s kostelem sv. Petra a Pavla se nachází na levém břehu řeky Sázavy. Na náměstí najdeme řadu cenných měšťanských domů s pozdně gotickými a renesančními jádry, mariánský sloup z roku 1770 a pomník Mistra Jana Husa z roku 1926. Gotický kostel sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1400 se může pochlubit unikátní klenbou s dekorativním žebrovím a věží z roku 1509. Kostel byl renesančně a barokně přestavěn. Poblíž kostela najdeme barokní děkanství z 2. poloviny 18. století, před kterým stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1764. Goticko-renesanční hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1585 byl rekonstruován v letech 1931-1945. Významnou památkou je dále Husův sbor z roku 1928.

Židovskou komunitu připomíná synagoga z roku 1739, rekonstruovaná v letech 1996-2000, a hřbitov z roku 1601, který je jedním z nejstarších v Čechách, a který byl obnovován od roku 1991. V roce 2003 byla v Ledči vyhlášena městská památková zóna.

Místní části

1 2 3 4 5

Pivovar

Městský pivovar středověkého založení s renesanční přestavbou a barokními klenbami. Areál nového…

číst dále

Kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel sv. Petra a Pavla (dnes děkanský chrám) ze 14. století se může pochlubit unikátní…

číst dále

Pomník

Pomník s nápisem: Ku pámátce zesnulých, kteří kol kostela - bývalý hřbitov - v pánu odpočívají.…

číst dále

Pomník

Pomník s nápisem: Park pátera Josefa Toufara.

číst dále

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Socha je umístěna před farním úřadem děkanského kostela a stojí na žulovém podstavci z roku 1746.…

číst dále

Sloup se sousoším - Mariánský sloup

Mariánský sloup pochází z roku 1770. Na východní části Husova náměstí stojí 11 metrů vysoké barokní…

číst dále

Farské lípy

Lípy se původně nacházely ve farské zahradě. V padesátých letech minulého století byla část této…

číst dále

Pomník Mistra Jana Husa

Pomník Mistra Jana Husa pochází z roku 1926. Na západní straně Husova náměstí stojí socha mistra…

číst dále

Pomník

Pomník památce Jaroslava Sychrovského z Chřenovic, který zde dne 6. května 1945 padl v boji s…

číst dále

Pomník obětem I. a II. světové války

Pomník padlým ve světových válkách s nápisem: Památce mrtvých na pamět živých, 1914-1918, 1938…

číst dále

Jeskyně Na Hůrce a krasový pramen

V okolí Ledče ve zdejších pararulách se nachází několik různě velkých čoček krystalických vápenců,…

číst dále

1 2 3 4 5