Leškovice

Kořeny obce Leškovice sahají hluboko do minulosti, vznikla v roce 1401, tedy v době kolonizace Vysočiny, založením poplužního dvoru Štěpánem Ležkem, podle něj také nese obec svoje jméno, které se původně psalo se ž. Roku 1552, vnuk Štěpána Leszka, Benedikt Lešek, prodává obec hraběti Zabrzskému z Lučice. Poté se stává majitelkou Veronika Liběnická z Vrchovišť, brzy však obec kupuje Marie Magdalena z Golčů. Rod Golčů vlastnil obec až do 19. století. V roce 1800 kupuje panství Jeníkovské a Vilémovské rod Millesimů z Itálie. Roku 1862 rod Millesimů vymírá a panství kupuje rod Rajských z Dubenice.

Pomník padlým partyzánům (památník)

V průběhu druhé světové války padlo nedaleko obce sedm mladých lidí, členů partyzánského oddílu…

číst dále

Pomník padlým partyzánům

Obě světové války obec velmi poznamenaly. Během té první padlo i devět místních občanů, jejich oběť…

číst dále