Lučice

Podle pověsti obec vznikla ve 13. století, kde byl jako první postaven kostel, který je zasvěcen svaté Markétě. Nechala ho postavit hraběnka, která byla pozvána na lov císařovnou z vedlejší osady statku Komárov. Ta na místě, kde stojí kostel, spadla z koně a zabila se. První doloženou zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1352. Jednou ze známých držitelů Lučice byla žlebská linie pánů z Lichtenburka. Jméno obce pochází nejspíš od staročeského slova lúka a znamená malou louku.

Místní části

Žižkova studánka a bysta

Studánka se nachází v lesích 1 km nad místní částí Dobrá Voda v bývalé oboře Jana Welze. Podle…

číst dále

Památný strom

Tzv. Žižkův buk v Dobré Vodě je opředen řadou pověstí. V soutěži Strom roku v roce 2008 obsadil…

číst dále

Dům Františka Welze

František Welz byl potomkem skláře Aloise Welze.

číst dále

Kostel sv. Markéty

Jednolodní gotický kostel pochází z 1. poloviny 14. století a byl založen rodem Dražických z Dražic…

číst dále

Smírčí kříž

Na okraji obce se dochoval pískovcový smírčí kříž.

číst dále

Památník

Památník na oslavu založení českého státu.

číst dále

Pomník padlým v I. sv. válce

Pomník padlým z 1. světové války byl odhalen v roce 1938.

číst dále

Křížek

Text: Vezmi svůj kříž a následuj mně.

číst dále