Nejepín

Původně se toto místo nazývalo nejspíš Nejapův dvůr. V 15. a 16. století jsou jeho majitelé psáni jako pánové z Negepína, ale též z Nepijna a dokonce i z Nepina. Od počátku 17. století se název ustálil na dnešní podobu Nejepín. Přesné datum a okolnosti založení vsi nelze určit. První písemná zmínka pochází až z roku 1488, kdy je v takzvaných deskách dvorských zapsán Urban z Nejepína. Dále se střídali různí majitelé, jako např. Kašpar Slavkovský ze Šonova a Skalice, Rudolf Felix Měnický z Červené vsi, Jan Babtista z Kaiseršteina, Jan Matyáš Amcha z Borovnice či hrabě Otakar Dobrzenský z Dobrzenicz. V první třetině 18. století patřil Nejepín k Uhelné Příbrami. V roce 1730 byl Nejepínský statek majetkem svobodného pána Jana Matyáše Amchy z Borovnice, který zde dal postavit sochu sv. Jana Nepomuckého s reliéfním znakem Amchů z Borovnice na podstavci. Základem erbu je hřebelec s pěti zuby. Tato barokní plastika stojí uprostřed obce dodnes.

Sv. Jan Nepomucký

Socha Svatého Jana Nepomuckého z roku 1730.

číst dále

Zámek pánů Dobřanských

Uprostřed hospodářských budov je schovaný nepatrný barokní zámeček, pocházející z konce 18. století…

číst dále

Křížek

Křížek u Lípy pod obcí.

číst dále

Křížek

Křížek nad obcí.

číst dále