Okrouhlice

Název Okrouhlice byl zřejmě odvozen od okrouhlého tvaru celkem rovinatého údolí řeky Sázavy v jejím okolí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1207, ve 14. století se zde zmiňuje fara. Do roku 1338 patřila obec ke klášteru Vilémov. Roku 1415 se na zdejší tvrzi připomíná Ruprecht z Okrouhlic. Panství o rozloze přes 1000 ha bylo od roku 1709 majetkem nadace rytíře Straky z Nedabylic a z jejího výtěžku byla postavena Strakova akademie v Praze, dnes sídlo české vlády. V části Vadín se roku 1890 narodil malíř Jan Zrzavý. Nejpozději v 15. století vznikla nad řekou Sázavou tvrz, v 17. století rozšířená o dvě křídla na zámek. V přízemí je gotický portálek a arkády kolem nádvoří, arkády v patře byly v 18. století zazděny. Průčelí bylo upraveno v 18. století. U silnice do Světlé nad Sázavou je barokní kaplička Svaté rodiny s freskovou výzdobou z počátku 18. století. K Okrouhlici patří místí části Babice, Chlístov, Olešnice a Vadín.

Místní části

1 2 3

Směrovník

Historický směrovník u silnice na Ředkovský rybník ukazuje směr na Ledeč nad Sázavou a Havlíčkův…

číst dále

Pomník obětem I. světové války

Pomník obětem I. světové války se jmény padlých.

číst dále

Křížek

Křížek v místní části Chlístov nese nápis: V kříži je spasení.

číst dále

Pomník Mistra Jana Husa

Pomník M. J. Husovi 1415-1915.

číst dále

Zámek Okrouhlice (tvrz)

Původně zděná tvrz na ostrohu řeky Sázavy byla vybudována ve 14. století. V roce 1680 byl na místě…

číst dále

Špýchar

Název špýchar nebo „špejchar“ lidově i původně pochází z německého Speicher a je to sýpka sloužící…

číst dále

Dům

Dům z roku 1868. Jedná se o budovu s č. p. 19, která bývala obytným domem u okrouhlické elektrárny…

číst dále

1 2 3