Olešná

Dobu založení obce není možné bezpečně určit, ale osada byla na křižovatce Haberské stezky a Kejžlické stezky nejspíše už od druhé půlky 13. století. V této době byl vlastníkem obce Hynek ze Žlebů a po roce 1509 přešla obec do majetku Mikuláše Trčky z Lípy. Trčkové z Lípy drželi Olešnou (spadající pod panství Světlá nad Sázavou) až do roku 1634, kdy byl jejich majetek zabaven císařem Ferdinandem II. Olešná byla oddělena od světelského panství a vyčleněna společně s okolními obcemi pod nové panství Habry, které získal císařský generál Reinhard z Walmerode. Jeho syn část statku (Olešnou, Horní a Dolní Krupou) prodal v roce 1651 Janu Menclovi z Bernfeldu, ten zase Hendrychovi mladšímu z Levenfelsu, od nějž statek získala dcera, která si ho odnesla jako věno při sňatku s členem rodu Senovců z Ungervertu. Tento rod pak Olešnou držel až do roku 1830, po zrušení panství v roce 1848 se obec stala součástí okresu Německý Brod.

Místní části

Kaple sv. Floriána

V centru obce se nachází nově opravená kaple zasvěcená svatému Floriánovi, patronu hasičů. Kaplička…

číst dále