Podmoky

První záznam o obci říká, že na místě starých Podmok-Habrnic stávalo staré sídliště asi 300 let před naším letopočtem. Zachovaly se střepiny nádob jílovitohlinitých, ozdobených různými vryty palcem. Obec Podmoky stávala na stráni blíže k Velenicím. Tyto staré Podmoky se však nazývaly Habrnice. Na tvrzi Horníku sídlili rytíři z Habrnic. Blízko tvrze stávala katolická kaple. Obyvatelstvo bylo většinou vyznání římsko – katolického. To bylo příčinou, že byly Habrnice husity zcela vypáleny a srovnány se zemí. Malý počet obyvatel se zachránil útěkem do hustého křovinatého porostu. Uprchlíci se usídlili na místě dnešních Podmok. Obec utrpěla nejvíce ve třicetileté válce, neboť ležela na tehdejší hlavní slezské cestě, kudy táhla vojska do Čech. Častými nájezdy byly Podmoky vydrancovány a vypáleny. Ani jedno stavení nezůstalo ušetřeno. Roku 1742 mnoho lidí emigrovalo kvůli náboženství do Saska a Slezska. Roku 1866 za války pruské řádila v obci cholera. V obci byly nalezeny dva vzácné poklady, a to mince zvané braktáče, které se razily v dobách Přemysla Otakara II. v letech 1193 - 1278. Další poklad byl nalezen v roce 1912 při výkopu základů stodoly v č. p. 82 a představuje mince z doby Václava II. Oba poklady jsou uloženy v muzeu Čáslav. Jméno obce je odvozeno od slova podmokaná. Obec byla totiž podmokána, tj. podmáčena vodou rybníka Čuříka.

Hrad Hrádek

Dva kilometry západním směrem od obce se nachází archeologické naleziště Hrádek u Podmok. Hrádek…

číst dále

Kostel sv. Panny Marie

Kostel, který leží uprostřed hřbitova severozápadním směrem od obce Podmoky, byl postaven roku 1908…

číst dále

Stavení - hostinec

V domě dnes funguje hostinec.

číst dále

Křížek

Pruský křížek u kostela z roku 1860.

číst dále

Křížek

Pruský křížek II z roku 1860.

číst dále