Světlá nad Sázavou

Vznik města sahá do doby tzv. vnitřní kolonizace probíhající od 2. poloviny 12. století. Obdobím rozkvětu se pro Světlou stala doba následující po husitských válkách, kdy město získali Trčkové z Lípy. Tento rod vládl celému střednímu Posázaví až do roku 1634, kdy mu bylo panství zkonfiskováno. Světlá se pak postupně dostala do rukou řady katolických, většinou německých šlechticů. V 18. století zasáhl Světelsko čilý hospodářský ruch. Světlá je městem skla a kamene. Symbol těchto odvětví je ztvárněn v pomníku, který od roku 1992 stojí na zdejším náměstí. Počátek sklářství na Světelsku byl v 17. století umožněn velkou plochou zdravých lesů. Ve sklářských hutích se topilo převážně dřevěným uhlím, které se vyrábělo především z buků. Ruku v ruce s výrobou skla šlo i jeho zušlechťování, leštění a broušení. Na Světelsku bylo množství drobných skláren, z nichž největší – josefodolská – byla přestavěna v roce 1861 z bývalé papírny. Vedle tradiční ruční výroby zde byla také automatická výroba nápojového skla hladkého i zušlechtěného broušením. Téměř dvě stě let se ve Světlé brousily polodrahokamy, hlavně české granáty, ale mezi dvěma světovými válkami toto průmyslové odvětví zaniklo. Dalším významným odvětvím je těžba žuly a její zpracování, přestože je mnohem mladšího data než sklářství. Ve městě najdeme mnoho kulturních památek, mezi něž patří zámek se zámeckým parkem, historická budova železniční stanice s památní deskou Jaroslava Haška, budova radnice a kostela sv. Václava na hlavním náměstí, apod.

Místní části

1 2 3 4 5 6

Lípa svobody (s křížkem)

Tato lípa byla vysazena v květnu roku 1945 místním hajným panem Ladislavem Sveřepou na počest…

číst dále

Křížek (pomník)

Postaveno dne 25. července roku 1841. Na památku bojovníků zde odpočívajících v letech 1800-1813.

číst dále

Vojenský hřbitov - hřbitov z napoleonských válek

Válečný hřbitov v místní části Světlé nad Sázavou Dolní Březinka je kulturní památkou v místě, kde…

číst dále

Památný dub a jilm

Jedná se o dub letní a jilm drsný, které byly vyhlášeny památnými stromy v roce 2006. Stáří dubu se…

číst dále

Křížek

Kamenný křížek v místní osadě Horní Březinka.

číst dále

Kaplička s křížkem

Kaple v místní části Dolní Dlužiny je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému. Na křížku je nápis:…

číst dále

1 2 3 4 5 6