Tis

První historické prameny o obci nalezneme z roku 1426, ale samotný vznik se datuje do 12. století, jako většina osad zdejšího okolí. Jméno obce je odvozeno od jehličnatého stromu - tisu. Obec byla majetkem kláštera vilémovského, později se dostala do správy Trčků z Lípy. Nacházela se poblíž Haberské stezky, která spojovala Čechy a Moravu.

Místní části

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaplička byla postavena roku 1743.

číst dále

Kaple sv. Trojice

Kaple sv. Trojice v místě, kde původně stávala zvonička a vedle ní dřevěný kříž. V roce 1846…

číst dále

Křížek

Křížek u silnice ve směru na Lučici.

číst dále

Křížek

Křížek z roku 1895 s nápisem Naše spása.

číst dále