Uhelná Příbram

První písemná zpráva o obci je z roku 1352. Její původní název byl Příbram Uhlířská pod Hochstejnem. Jak je z názvu patrné, počátek historie obce je spojen s uhlířským tovaryšstvem, které zde mělo svoje středisko. Uhlíři pálili v okolních lesích dřevěné uhlí a dováželi je převážně do Kutné Hory pro hutě a mincovnu. Do historie obce je zapsána i událost z 28. února 1469, kdy na návsi pod lípou u tehdy zájezdní hospody společně obědvali králové Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín, kteří se vraceli z jednání v Úhrově. V roce 1483 byla ves povýšena na městys, ale později (v roce 1527) znovu klesla na ves. Až 11. května 1795 obdržela majestát, kterým byla povýšena na městys s právem konání výročních trhů. V 17. století patřila ves Trčkům z Lípy. Ve třicetileté válce byla téměř zničena a poté se v jejím držení vystřídalo mnoho pánů. Posledním majitelem tohoto panství byl rod Dobřenských z Dobřenic a patřilo jim až do roku 1889. Název Uhelná Příbram se ustálil v 18. století.

Místní části

1 2

Svatý obrázek

Svatý obrázek Ježíže Krista, jež je na místní lípě udržován od počátku 20 století.

číst dále

Dům

Lidové stavení, jež bylo vystavěno v roce 1875.

číst dále

Dům

Lidova architektura, stavení z roku 1920

číst dále

Křížek

Křížek v polích.

číst dále

Dům

Dům z počátku 20. století.

číst dále

Křížek

Křížek z roku 1865.

číst dále

Křížek

Křížek s P. Marií z roku 1967.

číst dále

Kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel sv. Michaela Archanděla stojí na kopci v severní části obce Uhelná Příbram. Kostel byl…

číst dále

Fara

Barokní fara z roku 1383 byla nově přestavěna paní Marií Dobřenskou v roce 1760. Fara má…

číst dále

Rodinný dům

Lidové stavení z první poloviny 19. století s jednoduchým dekorem fasády.

číst dále

1 2