Kostel sv. Víta

Barokní kostel byl postaven mezi lety 1682-1684 za Jana Jeronýma z Löwenfelsu na místech původního dřevěného kostela z počátku 14. století. O bohatou výzdobu kostela se postaral baron Tadeáš Schonowitz. ++ Z předchozí renesanční přestavby ze začátku 17. století zůstala zachovaná ojedinělá pohřební kaple sv. Michala. Obdélný prostor sklenutý dvěma poli valené klenby s lunetami má ikonograficky zajímavou freskovou výzdobu. V srpnu roku 1892 při velkém požáru oheň zničil polovinu obce i s kostelem, ve kterém roztavil 5 velkých kostelních zvonů. Z příspěvků obyvatel byly roku 1924 opatřeny tři nové kostelní zvony.

Souřadnice GPS N 49.66136 E 15.60464
Číslo v ústředním seznamu památek 19514 / 6-135